INELS

live home

V sekcii komerčné produkty sa venujeme montáži komerčne dostupných inteligentných riešení pre Vašu domácnosť. Jedným z nich aj inteligentný systém riadenia elektroinštalácie v domácnostiach, kanceláriách, vilách či inýh komerčne využívaných elektrifikovaných budovách.

INELS je inteligentný systém kábolvého alebo bezdrôtového ovládania elektrickej inštalácie. Je možné ho využiť v domácnosti, vilách, hoteloch ale aj v komerčne využívaných budovách akými sú kancelárie a budovy podobného chrakteru.

INELS v domácnosti

V domácnostiach je možné využitie INELS technológie rovnako v novostavbách ale aj v realizovaných stavbách kvôli bezdrôtovým technológiám, ktoré nevyžadujú žiadne búracie práce. Ich dizajn je nadčasový v súlade s najnovšími trendami. Je možné ich nastaviť v rámci týždenného a denného časového plánu, kde existuje možnosť jedným kliknutím ovládať viacero príkazov naraz. Celý systém je rozšíriteľný o nové a nové funkcie. Ak by ste sa náhodou rozhodli presťahovať, systém je možné zbaliť a premiestniť tam kam pôjdete Vy.

V súčasnosti je možné pomocou systémov INELS ovládať osetlenie v domácnosti, tienenie roletami, markízami alebo dverami, ovládať spotrebiče pomocou zásuviek v domácnosti, ovládať vykurovanie, kamerový systém a pomocou jedného tlačidla aktivovať alebo vypnúť celý systém v domácnosti.

Volajte