Komerčné produkty

live home

V sekcii komerčné produkty sa venujeme montáži komerčne dostupných inteligentných riešení pre Vašu domácnosť. Z doposiaľ montovyných systémov sa venujeme najmä:

INELS je inteligentný systém kábolvého alebo bezdrôtového ovládania elektrickej inštalácie. Je možné ho využiť v domácnosti, vilách, hoteloch ale aj v komerčne využívaných budovách akými sú kancelárie a budovy podobného chrakteru.

DAIKIN ako značka tepelných čerpadiel s vysokou kvalitou v rôznych variantoch, ktoré šetria Vaše financie najmodernejšími technológickými vychatávkami.

a ďalšie onedlho….

Volajte