Internetová štruktúra

live home

V spoločnosti Heatlux s.r.o. sa okrem iného zaoberáme aj samotnou konektivitou. V rámci spoločnosti ponúkame optické pripojenia, výstavbu optickej infraštruktúry, sieťovú infraštruktúru, kamerové a zabezpečovacie systémy, SMART home projekty s možnosťou diaľkovej správy svojich systémov.

Optické zapojenia a výstaba optickej infraštruktúry

V oblasti výstavby a zapojení optickej infraštruktúry máme bohaté skúsenosti. Spolupracujeme s najväčším dodávateľom optického pripojenia na Slovensku s Telekomom. Máme za sebou mnoho projektov a realizácie otpickej infraštruktúry po celom Slovensku.

SMART home

SMART home –

Diaľková správa systémov

Spravujete svoje systémy na diaľku a majte pod kontrolou čo sa deje vo Vašej domácnosti alebo iných podnikateľských priestoroch.

Volajte