Zloženie keramických stien

live home

Zloženie keramických stien

Keramické steny relatívne novej technológie výstavby domov z kompozitných prefabrikátov je zaujímavou alternatívou pre každého kto má záujem postaviť dom v relatívne krátkom časovom období za pomerne nižšiu cenu s vynikajúcimi tepelno izolačnými vlastnosťami a väčšou plochu samotne obývanej časti domu pri zachovaní pôvodného pôdorysu, pretože sa jedná o pomerne tenší materiál ako pri klasickej výstavbe. Keramický kompozit sa poväčšinou skladá z nasledujúcich materiálov:

Siopor

Je najdôležitejšou prísadou do betónu pri výrobe keranických kompozitov, z ktorých sa neskôr stavajú tzv keramické domy. Siopor je silne pórovitá granulovaná hmota, ktorý nahrádza kamanivo v klasickom betóne. Siopor patrí medzi patentovanú technológiu a k jeho výrobe sa používa kremičitý piesok, ktorý sa po tepelnom opracovaní stáva porovitým kamenivom. Pevnosť v tlaku a tepelnú vodivosť skúmali vedci v Českej republike na Technickej univerzite v Ostrave, Stavebnej fakulte, ktorí zistili, že samotný Siopor má nižšiu pevnosť v tlaku po vytvrdnutí betónu ale zase obohacuje zmes o výborné tepelno izolačné vlastnosti. Naopak prídavok Liaporu zvyšuje jeho pevnosť v tlaku až 5 násobne. V porovnaní s pórobetónom bol Siopor 4x pevnejší v tlaku a Liapor až 24x pevnejší. Naopak však zistili aj zhruba o polovicu nižšiu tepelnú vodivosť u Sioporu v porovnaní s Liaporom.

Liapor

V prípade Liaporu (Keramzit) ide o malé pórovité keramické guličky pridávané do zmesi betónu pre svoje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a nízku hmotnosť. Guličky sú v oboch prípadoch z prírodného materiálu a sú nehorľavé. Po zmiešaní z betónom v presnom pomere dostávame betón s hmotnosťou približne 700 kg/m3. O izolačných schopnostiach liaporu píšu vo svojicj výskumných prácach aj vedci Le Hung Nguyen, ktorý zistili tepelno-izolačné vlastnosti materiálu Liapor v kombinácii s betónom a jeho odľahčenosť kde takýto materiál váži do 1500 kg/m3. Rovnako skúmali jeho pevnosť v tlaku, ktorú detegovali na hodnotách okolo 25 MPa. Rovnako český vedci skúmali termoizolačné vlastnosti betónu s prídavkom Liaporu a dokázali vedeckými metódami jeho zvýšené tepelno-izolačné vlastnosti v prímesi z betónom v porovnaní s čistým betónom.

Cement

Cement tvorí základné pojivo v keremických kompozitoch rovnako ako vo väčšine stavebných materiálov. Sám o sebe má však vysokú hmotnosť a zlé tepelno-izolačné vlastnosti, ktoré vylepšujú práve dva predošlé materiály. V prípade keramických kompozitov sa spravidla využíva cement s vyššou pevnosťou.

Prísady

Do keramických kompozitov sa dá primiešať rôzne množstvo a široká paleta prírodných materiálov, ktoré vylepšujú ich vlastnosti. Najčastejšie sa používajú materiály, ktoré zlepšjú tepelno-izolačné, zvukovo-izolačné a statické vlastnosti keramických montovaných domov. Jedná sa o plastifikátory, ktoré menia dobu spracovateľnosti samotného materiálu alebo jeho schopnosť vytvrdzovania. Rovnako napomáhajú zvyšovať jeho pevnosť. Taktiež sa pridávajú prevzdušňovacie prísady, ktoré znova zlepšujú izolačné vlastnosti kompozitu a tiež jeho hmotnosť.

Volajte